atlı polis

n. mountie, member of the Royal Canadian Mounted Police
* * *
mounted policeman

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • süvari polisi — is. Atlı polis …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • şpiun — <alm.> Casus. <Vəli:> Bu nə sözdür, biz məgər şpionuq? Ə. H.. Darülfünun binası ətrafında atlı və piyada polis nəfərləri qoyulmuşdu. <Polis məmurları> tələbələr içərisinə şpionlar göndərmişdilər. . T. Ş. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qazaq — is. 1. Bax kazak. 2. Çar Rusiyasında: ayrıca bir təbəqə təşkil edən atlı qoşunun süvarisi, nəfəri. Şuşa naçalnikinin qazaqları Nəbini axtarmağa başladılar. «Qaçaq Nəbi». Şəban qapını açdı. Neçə nəfər polis əmələsi və qazaqlar daxil oldular. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qruplaşmaq — f. Qrup qrup olmaq, dəstədəstə olmaq, qruplar şəklində birləşmək, toplaşmaq. Hər tərəfdə atlı və piyada qoşun dəstələri dolaşır, hər tində qruplaşmış jandarm və polis dəstələri gəzirdi. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.